Gå til hovedindhold

Samarbejde med forældre

Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og dagtilbud, er afgørende for dit barns udvikling og trivsel.

solsikke
 • Læs op

Indhold

  En forudsætning for at skabe de bedste betingelser for barnets trivsel, udvikling og læring er et tæt og godt samarbejde mellem forældre og personale. Vi arbejder aktivt på at få skabt en kultur, hvor forældrene og det pædagogiske personale sammen skaber de bedste betingelser for børnenes læring, udvikling og trivsel. Vi arbejder desuden med at gøre institutionen til ”vores fælles sted”, hvor forældrene er aktive, engagerede og tager ansvar, og hvor vi alle har positive forventninger til samarbejdet.

  Forældresamarbejdet skal være et gensidigt tillidsfuldt, åbent og ærligt samarbejde, hvor der i det daglige er mulighed for dialog om stort og småt. Det giver mulighed for at forstå barnets adfærd som en helhed ud fra dets livsbetingelser. Denne forståelse er en vigtig forudsætning for, at forældre og pædagoger i fællesskab kan skabe en positiv udvikling for barnet. Det er et fælles ansvar, at hverdagen fungerer for barnet, derfor stiller vi også forventninger til forældrene om at følge med i den enkelte afdelings liv og rutiner.

  Et godt forældresamarbejde om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse er af afgørende betydning og sker både i hverdagen på tværs af dagtilbud og hjem og gennem daglige dialoger om det enkelte barn. Desuden sker det gennem det mere formelle samarbejde i institutionernes forældreråd og dagtilbuddets bestyrelse.

  I alle afdelinger vælges hvert år et forældreråd, der deltager i både pædagogiske diskussioner og i planlægningen af arrangementer i institutionen. Hvert forældreråd vælger en repræsentant til bestyrelsen, der er med til at fastlægge principperne for, hvad vi ønsker børnene skal lære, hvordan hverdagen skal forme sig for børnene, og hvilke betingelser de skal have. Læs mere om forældreråds- og bestyrelsesarbejdet herunder.

  Forældreråd i afdelingerne

  Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. 

  I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

  Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

  Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

  Bestyrelsen i dagtilbuddet

  Som en del af vores bestyrelse, er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne.

  Du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

  Hvis du ønsker at komme i kontakt med bestyrelsen, kan du enten kontakte bestyrelsesformanden eller dagtilbudslederen.

  Bestyrelsesformand

  Jeppe Olsen

  Dagtilbudsleder

  Karin Lykke

  Dagtilbuddet Christiansbjerg

  Bodøvej 96, 8200 Aarhus N

  Telefon: 29 20 41 47

  E-mail: klyk@aarhus.dk

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015