Gå til hovedindhold

Børnehaven Thorshavnsgade

Børnehaven Thorshavnsgade – et trygt og udviklende fællesskab for alle børn

 • Læs op

Indhold

  Børnehaven Thorshavnsgade er en særlig daginstitution, som er normeret til 39 børn, hvoraf de 9 er børn med vidtgående fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. 

  OBS: Du kan læse mere om visitation og pladssøgning til de 9 særlige pladser.

  I vores børnehave har vi fokus på alle børns trivsel og at få udnyttet deres potentiale bedst muligt. For vores børn med funktionsnedsættelse er der også en særlig tilrettelagt specialpædagogisk og terapeutisk indsats. De profiterer af samværet med de almene børn, som omvendt også har gavn og glæde af samspillet.

  I vores indretning og normering er der taget højde for, at vi har børn med funktionsnedsættelser.

  I det daglige gør vi os mange tanker om, hvordan vi bedst muligt tager vare på børnene og tilrettelægger dagen, så den bliver tryg og udviklende for såvel det enkelte barn som for gruppen. Børns læringsproces sker gennem aktiv deltagelse i både børne- og voksenstyrede aktiviteter. Vi har fokus på det brede læringsbegreb, hvor læring finder sted hele dagen – i legen, i planlagte aktiviteter og i rutinesituationer. I vores læringsmiljø er vi optagede af, at børnene udvikler relationer og at de udvikler sig kreativt i tanke og handling.

  Vi er et imødekommende hus med masser af plads til nærvær, glæde, venskaber og forskellighed. Vi vægter at tænke nyt og prioriterer den fortsatte udvikling af børnehaven meget højt. Vi prioriterer udeliv, ture ud af huset, dialog med børnene, fællesskabet og sjov og ballade. Det handler om at gøre børnene parate til livet som selvstændige livsduelige individer.

  Fagligt er vi inspireret af Nest-pædagogikken som en måde at forstå, udføre og reflektere over en pædagogik, der skaber trygge, overskuelige og udviklende rammer for børn med forskellige forudsætninger, så de kan indgå i samme fællesskab. Det er grundlæggende for os, at børnene føler sig trygge i institutionen, så de tør vise følelser, blive nysgerrige, aktive og knytter venskaber.

  Forældresamarbejdet er en vigtig og naturlig del af vores pædagogiske faglighed. Jeres barns trivsel og udvikling er derfor en fælles opgave som vi drøfter og tager vare på i fællesskab, så børnene får så godt et fundament som muligt. Troværdighed, respekt og engagement er grundlæggende værdier i vores arbejde og samarbejdet med jer.

  Velkommen hos os!

  Sådan ser her ud

  Forrige Næste

  Børnehaven ligger i et roligt villakvarter på Christiansbjerg. Huset er i ét plan med en funktionel kælder. Udover de 3 stuer har vi tumlerum, kuglerum, værksted, musikrum og terapirum for vores børn med handicap.

  Indretningen giver gode muligheder for, at børnene kan lege i mindre grupper.

  Børnehaven har en velindrettet legeplads med multiboldbane samt mange kroge og gemmesteder, hvor børnene kan lege uforstyrret. Vi har en terrasse med bålsted og en stor tipi, som vi bruger hele året rundt. Der er altså plads til både vilde og stille lege i børnehaven.

  I indretningen er der taget hensyn til, at legepladsen også skal rumme udfordringer til vores børn med handicap.

  Institutionen ligger i gåafstand til Vestereng.

  Læs mere om Thorshavnsgade

  Børnehavens 39 børn er opdelt på 2 inklusionsstuer og 1 specialstue. I hverdagen fungerer vi som et åbent hus, hvor børnene også i vidt omfang kan færdes rundt i hele huset.

  I børnehaven er der ansat 12 pædagoger, en pædagog studerende og en pædagogisk leder. Derudover er tilknyttet fysioterapeut, ergoterapeut og musikterapeut på faste ugedage, som varetager den terapeutiske indsats omkring vores børn med funktionsnedsættelser.

  I vores afdeling er trivsel og arbejdsglæde i højsæde. Et godt personalesamarbejde i en positiv atmosfære skaber rammen for en tryg hverdag for alle vores børn og forældre.

  Dagens aktiviteter

  Hverdagens aktiviteter foregår både stuevis, på tværs af stuerne og aldersopdelt. Vi har også stor glæde ved at fordybe os i forskellige temaer og med kobling til vores læreplaner.

  Kl. 6.30-7.45

  Åbning af børnehaven og morgenmad for de børn der ønsker det. Én stue åben for alle de indmødte.

  Kl. 8.00-9.00

  Alle 3 stuer åbnes, hvor leg og bordaktiviteter startes op.

  Kl. 9.00-11.00

  Vi spiser lidt frugt og der holdes ofte samling, inden vi går i gang med leg og planlagte aktiviteter stuevis, på tværs af stuerne eller ture ud af huset lokalt eller i Århus og omegn.

  Kl. 11.00-12-30

  Vi spiser, rydder op og børn med behov for en lur bliver puttet.

  Kl. 12.30-14.00

  Vi er på legepladsen og personalet afvikler på skift pauser.

  Kl. 14.00-16.00

  Vi spiser eftermiddagsmadpakker og derefter leger vi ude og inde. Vi begynder så småt med oprydning på stuerne og i huset.

  Kl. 16.00-16.30/17.00

  Vi samles på én stue eller på legepladsen, hvor vi hygger og rydder det sidste op.

  Kl. 16.30/17.00

  Børnehaven lukker (kl. 16.30 om mandagen og fredagen).

   

  Traditioner, højtider og mærkedage

  Gennem året beskæftiger vi os med forskellige mærkedage, traditioner og højtider.

  F.eks. kan nævnes:

  Børnenes fødselsdage, som fejres i børnehaven eller hjemme hos børnene.

  Fastelavn med tøndeslagning.

  2 x årligt udflugt med naturbussen for de ældste børn på tværs af dagtilbuddet.

  Afslutningsaktivitet for de ældste børn inden skolestart.

  Sommerfest for børn/forældre og hvor der i dagene optil festlighederne arbejdes med et tema for festen.

  Julefest for børn/forældre og med Lucia-optog for de ældste børn.

   

  I Børnehaven Thorshavnsgade har vi en frokostordning, hvor vi får vores mad fra en ekstern leverandør. Det er dog kun maden til frokost som leverandøren står for. Dvs. at børnene selv skal medbringe en frugtmadpakke og en eftermiddagsmadpakke.

  For børnene der møder tidligt ind fra kl. 6.30 til 7.45, serverer børnehaven morgenmad.

  Det er jer som forældre der er ansvarlige for børnenes daglige kost, men personalet vil meget gerne støtte op, og være med til at give børnene de bedste forudsætninger for et sundt og godt liv. Det er vigtigt at have fokus på, at børnene får tilstrækkelige mængder af sund mad, da det har stor betydning for deres evne til at lære. Ved at sikre en jævn, ernæringsrigtig og varieret kost dagen igennem, får vi glade børn med energi og overskud til at være aktiv deltagende.

  Omkring måltidet, når børn og voksne samles, er det vigtigt at der skabes en god stemning. Hygge og ro omkring spisningen virker stimulerende på appetitten. Børnene spiser derfor i små grupper på stuerne.

  Vi prioriterer også at børnene inddrages i de praktiske aktiviteter omkring måltiderne. Børnene inddrages bl.a. ved borddækning, servering og oprydning.

   

  Kvalitetsrapport

  I kan se leverandørens kvalitetsrapport ved at klikke på linket herunder:

   

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Forældresamarbejdet er en meget vigtig og nødvendig del af vores samarbejde i børnehaven. Det er en fælles opgave for os og jer og skal ske i et samspil. Forældresamarbejdet skal være et tillidsfuldt, åbent og ærligt samarbejde, hvor der dagligt skal være mulighed for en dialog om stort og småt. Børnehaven skal være et sted, hvor forældre og personale med tryghed kan udtrykke ønsker og behov i forvisning om at blive hørt og taget alvorligt.

  Læs mere om vores samarbejde med forældre i dagtilbuddet

  Som supplement til den daglige kontakt afholdes forældresamtaler og sociale arrangementer med hyggeligt samvær.

   

  Forældrerådet

  Der skal være et forældreråd i alle afdelinger i dagtilbuddet. Som en del af forældrerådet er du med til at sikre, at forældrene har indflydelse på børnenes hverdag.

  Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at være afdelingens repræsentant i dagtilbudsbestyrelsen, som har ansvaret for udviklingen i hele dagtilbuddet.

  Læs mere om forældreråd på aarhus.dk/demokrati

   

  Tilfredse forældre

  Din mening som forælder er en vigtig del i indsatsen for at forbedre kvaliteten i vores arbejde.

  Derfor gennemfører vi hvert andet år en undersøgelse af tilfredsheden. Som forælder er du den vigtigste voksne i dit barns liv. Derfor er det afgørende for dit barns udvikling og trivsel, at vi kan samarbejde.

  Find den seneste undersøgelse på aarhus.dk

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns udvikling og trivsel