Gå til hovedindhold

Dit barns udvikling og trivsel

Her kan du læse om vores pædagogiske visioner og værdier, samt finde vores pædagogiske læreplan

Piger læser bog
 • Læs op

Indhold

  Pædagogik

  I Dagtilbuddet Christiansbjerg arbejder vi alle ud fra en fælles læreplan og et fælles børnesyn, der tager afsæt i:

  • Det at være barn har en værdi i sig selv, og alle børn skal anerkendes for deres væren.
  • Alle børn skal have mulighed for at bruge deres potentiale og drage nytte af det, så de klarer sig bedst muligt ud fra deres forudsætninger.
  • Alle børn skal rummes, både de, der tænker med hovedet, med hjertet og med kroppen.

  Børnene gør det bedste de kan - lykkes de ikke, er det os der skal gøre noget andet. Børn er grundlæggende kompetente og selvstændige, samtidig med at de har brug for omsorg, udfordringer, positive forventninger og tillid fra omgivelserne. Børn har ret til at være børn, til at være forskellige og til at udvikle sig i forskelligt tempo.
  Gennem vores børnesyn sikrer vi, at alle børn har oplevelsen af samhørighed i fællesskabet.

  I det daglige har vi fokus på at skabe de bedste læringsmiljøer, hvor børnene kan få mulighed for at udfolde deres lege, deres fantasi og deres skaberevner, så de derigennem lærer og udvikler både sprog, sociale kompetencer, evnen til fordybelse samt forståelse for både egne og andres følelser og behov.

  Læring skal tænkes bredt både i vuggestuen og i børnehaven. Læring indgår hele dagen – i alt, hvad barnet foretager sig, også rutinesituationer. Børn lærer ved at udforske med krop og sanser, ved at undre sig og stille spørgsmål, ved at blive mødt af spørgsmål og udfordringer, samt ved at eksperimentere med fx natur, materialer og gøre opdagelser. Børn lærer gennem kommunikation og i interaktioner med fællesskabet. De lærer ved at opleve nyt, ved at gøre erfaringer og ved at finde kreative løsninger på udfordringer i de sammenhænge, de indgår i sammen med andre børn og voksne.  Det er vores opgave at støtte børnene og give dem de bedste betingelser i deres læring.

  Vi arbejder med børneperspektiver, hvilket forudsætter, at det pædagogiske personale har mod til at stille deres pædagogik til skue, lytte til, hvad børnene siger, og være villige til at inddrage børnenes oplevelser i det pædagogiske læringsmiljø.

  Aarhus Kommune fører tilsyn med vores og de øvrige dagtilbud i kommunen.

  Her kan du læse om vores særlige opmærksomhedspunkter i tilsynet indtil videre. Du kan også læse hvordan vi arbejder med opmærksomhedspunkterne i tilsynet frem mod det nye uvildige tilsyn.