Gå til hovedindhold

Den Integrerede Institution Drivhuset

Velkommen til Den Integrerede Institution Drivhuset. Hver dag prioriterer vi at skabe et trygt børnemiljø hvor alle børn trives, udvikler sig og har det godt.

Piger cykler
 • Læs op

Indhold

  Den Integrerede Institution Drivhuset er en 0-6 års-institution normeret til 36 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Vi er fordelt på 2 børnehavegrupper og 3 vuggestuegrupper.

  I Drivhuset er vi optaget af fællesskabet, af børnenes leg og venskaber, af sjove og kreative aktiviteter og af den gode stemning med plads til skøre ideer og sjove påfund, knus og kram.

  Hos os støttes børnene i at styrke og udvikle et godt selvværd. Vores pædagogik og daglige kommunikation tager udgangspunkt i Marte Meo-principperne og Nest-principperne. Det er tilgange der giver god stemning og som giver struktur og tydelighed, hvilket giver barnet gode muligheder for at udtrykke og udfolde sig i et trygt miljø.

  Sådan ser her ud

  Vi er en del af Bodøgården, som ligger i det nordlige Århus. Vi har mange gode fælles faciliteter, bl.a. en stor gymnastiksal - og så har vi én af byens største legepladser med bålplads, legehuse, gynger, hængekøjer, tarzanbane og masser af plads til at køre på cykel og mooncar. Der er mange dejlige klatretræer og mange små kroge, hvor man kan lege i fred og ro.

  Vores nærmeste nabo er Vestereng, hvor der er grønne marker, skov og en lille sø. Dette område bruger vi rigtig meget – her er gode muligheder for fysisk udfoldelse og fordybelse i naturen.

  Vi vægter legen og fællesskabet højt. Det er i leg og fælles aktiviteter, at børn får mulighed for at danne relationer og venskaber, og det er også her at vi udvikler selvværd og ansvarlighed.

  Læs mere om Den Integrerede Institution Drivhuset

  Medarbejderne i Drivhuset består af engagerede pædagoger og pædagogmedhjælpere. Børnehavegrupperne Tomaterne og Agurkerne er inddelt i mindre aldersinddelte grupper, som laver forskellige ugentligt planlagte aktiviteter og ture. I vuggestuen (spirerne, knopperne og rødderne) får de ældste, der snart skal videre i børnehaven, en glidende overgang, hvor de deltager i forskellige aktiviteter i dagligdagen inden de starter i børnehaven.

  Fælleskabet i huset, på tværs af alder gør, at vuggestuebørnenes start i børnehaven foregår glidende og oftest uproblematisk. Søskende kan have stor glæde af hinanden – de kan lege sammen og besøge hinanden på stuerne.

  I Drivhuset lægger vi vægt på at variere aktiviteterne, så børnene får mange forskelligartede oplevelser, får styrket deres motorik, brugt deres sanser, leget gode lege og i det hele taget får en god og sjov hverdag. Derfor kan vi lide at: være ude, lave bål, slås med vand, lege i sandkassen, hygge med mudder, tage på tur, spille bold, cykle, køre "scooter", høre høj musik, danse, synge, læse, male, tegne, lave naturprojekter på Vestereng, have emneuger om eventyr, slås med puder, lege gemmeleg, give knus og kildeture og meget, meget mere.

  Vi arbejder selvfølgelig med udgangspunkt i de seks læreplaner – den personlige og sociale udvikling, sprog, natur, krop og bevægelse samt kultur.

  I Drivhuset har vi vores "madmor" Pia, som hver dag laver mad til børnene. Vi lægger vægt på at skabe et fællesskab omkring måltiderne, hvor der er god stemning, struktur og ro. 
  Børnene er ofte godt sultne efter aktiviteter og leg, så det er rart at sidde i ro og spise sin frokost.

  Som alle andre daginstitutioner i Aarhus Kommune bliver der stemt om kostordning hvert andet år.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  En god dialog ved barnets start er vigtig for at barnet falder godt til og trives. Derudover er den daglige dialog med forældrene meget værdifuld og prioriteres derfor højt.

  Vi inviterer til nogle fastlagte forældresamtaler i løbet af barnets tid i Børnehuset Malmøgade (fx 3-måneders-samtale), men vi vil altid gerne snakke med jer, hvis I har behovet.

  Vi har et aktivt forældreråd, som er et godt og vigtigt bindeled mellem vores hus og jer som forældre. Det gode samarbejde er med til at sikre, at forældrene føler sig hjemme i Malmøgade og legepladsen bliver ofte brugt af Børnehusets børn i weekenden.

  Der er desuden mange private legeaftaler mellem børnene, hvilket styrker børnenes fællesskab og relationer mellem både børn og forældre.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag hos os - men også i dagtilbuddet som helhed, da forældrerådet er repræsenteret i dagtilbuddets bestyrelse.

  Du kan læse mere om arbejdet med forældreråd og bestyrelse i dagtilbuddet i linket herunder.

  Samarbejde med forældre

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns udvikling og trivsel    

  Du kan se vores pædagogiske læreplan samt evalueringen af denne herunder.

  Vores dagtilbud er et Nest-dagtilbud, og derfor arbejder vi i Drivhuset også med Nest.
  Det betyder at vi arbejder ud fra en fællesskabende pædagogik, hvor det pædagogiske fokus er på relationerne - både mellem børnene, mellem børn og voksne og i relationerne i det pædagogiske samarbejde. 

  Du kan læse mere om vores arbejde med Nest i vores pjece her eller se vores video. Du er også altid velkommen til at kontakte den pædagogiske leder, hvis du vil vide mere.

  Her finder I en opsamling på det hidtidige tilsyn i Dagtilbuddet Christiansbjerg. Opsamlingen er udarbejdet af dagtilbudsledelsen og en konsulent fra Børn og Unges forvaltning og er en del af det samlede arbejde med vurderingen af kvaliteten i Aarhus Kommunes dagtilbud. Opsamlingen redegør for arbejdet med kvaliteten i dagtilbuddet. 
  Det næste uvildige tilsyn gennemføres i løbet af efteråret 2024. 

  Der arbejdes og føres løbende tilsyn med kvaliteten i dagtilbuddet i ledelseslinjen.

  Opsamling på hidtidige tilsyn

  Sidst opdateret: 18. juni 2024