Gå til hovedindhold

Børnehuset Malmøgade

Velkommen til Børnehuset Malmøgade – her tager vi godt imod børn og forældre hver dag!

leg på legepladsen
 • Læs op

Indhold

  Børn og forældre oplever en tryg og sjov hverdag i Malmøgade. Her er glade voksne, der er fyldt med energi og overskud og et stort engagement.

  Vi tilbyder et æstetisk indbydende og udfordrende børnemiljø både inde og ude og børnene udfordres tilpas i inspirerende læringsmiljøer. Hos os har vi små og store børnefællesskaber, og vi oplever mangfoldighed som en styrke. Vi er en gruppe af voksne, med et højt fagligt niveau, og vores personalegruppe er ligeledes mangfoldigt, så børnene har mange forskellige rollemodeller.

  Vi har et tæt forældresamarbejde, og vi prioriterer samarbejdet med forældrene meget højt, hvilket også ses i vores aktive forældreråd.

  Sådan ser her ud

  Forrige Næste

  Her har vi masser af plads, store lyse rum og højt til loftet.

  Børnehuset har to afdelinger: en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling. Hver afdeling har to stuer.

  I vuggestuen har vi to stuer - Humlebier og Mariehøns - som hver har plads til max. 15 børn. Børnehaven har også to stuer - Snydebiller og Dansemyg - som hver har plads til 20 børn.

  Hver afdeling har egen indgang med garderober til børnene - og hver afdeling har desuden sin egen legeplads.

  Selvom Malmøgade har både vuggestue og børnehave, er vi ét samlet hus. Der er et tæt samarbejde mellem vuggestue og børnehave, hvilket styrker søskenderelationer og letter overgange.

  Læs mere om Børnehuset Malmøgade

  Vi lægger vægt på, at der i vores hus er en stemning præget af glæde og imødekommenhed.

  Der er fast rammer for dagligdagen i både vuggestue og børnehave, hvilket hjælper børnene til bedre overblik. Dog har vi også plads til spontanitet, og lægger stor vægt på børnenes medbestemmelse

  Vi tager på mange ture, både i nærmiljøet og på længere ture, hvor vi bruger byen og naturen.

  Vores pædagogiske udgangspunkt er, at børnene gør det bedste de kan. Hver dag. Og lykkedes det ikke for dem, så er det os voksne, som skal gøre noget anderledes. Det er med til at give børnene en følelse af at blive set og hørt. Og det er vigtigt for deres selvværd og fællesskabsfølelse.

  Vores åbningstid er fra dagligt fra 6.30–17.00 (fredag dog 6.30–16.30). Der er voksne fra begge afdelinger det meste af åbningstiden.

  Fra kl. 9 er børnene på egen stue (og ved den tid starter aktiviteter og ture).

  I børnehaven har hver stue en fast ugentlig turdag, hvor hele gruppen tager afsted, derudover er der andre småture med mindre børnegrupper. Vuggestuen går oftest på tur i mindre grupper.

  Vi er ude det meste af dagen, hvor vi laver forskellige planlagte aktiviteter (børnehaven har fx en fast ugentlig båldag).

  Storebørnsgruppen, det vil sige de kommende skolebørn, er sammen hver onsdag.

  I løbet af året har vi en del faste traditioner som fx fastelavnsfest, påskelege, julefest og julefrokost, luciaoptog og bedsteforældredag.

  Vi spiser stuevis. Under måltiderne er der en rolig atmosfære, da vi ønsker at give børnene en rolig stund til at spise deres mad. Spisningen foregår i mindre grupper og børnene har selv madpakker med.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  En god dialog ved barnets start er vigtig for at barnet falder godt til og trives. Derudover er den daglige dialog med forældrene meget værdifuld og prioriteres derfor højt.

  Vi inviterer til nogle fastlagte forældresamtaler i løbet af barnets tid i Børnehuset Malmøgade (fx 3-måneders-samtale), men vi vil altid gerne snakke med jer, hvis I har behovet.

  Vi har et aktivt forældreråd, som er et godt og vigtigt bindeled mellem vores hus og jer som forældre. Det gode samarbejde er med til at sikre, at forældrene føler sig hjemme i Malmøgade og legepladsen bliver ofte brugt af Børnehusets børn i weekenden.

  Der er desuden mange private legeaftaler mellem børnene, hvilket styrker børnenes fællesskab og relationer mellem både børn og forældre.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag hos os - men også i dagtilbuddet som helhed, da forældrerådet er repræsenteret i dagtilbuddets bestyrelse.

  Du kan læse mere om arbejdet med forældreråd og bestyrelse i dagtilbuddet i linket herunder.

  Samarbejde med forældre

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns udvikling og trivsel    

  Du kan se vores pædagogiske læreplan samt evalueringen af denne herunder.