Gå til hovedindhold

Idrætsinstitutionen Motalagade

Velkommen i Idrætsinstitutionen Motalagade. Her er bevægelsesglæde og fællesskaber i højsædet

 • Læs op

Indhold

  Vi er en fuldintegreret institution med 52 børn og hos os er vi drevet af at ville lykkes! Det kommer til udtryk i den måde hvorpå vi møder både børn, forældre og kollegaer. Det er vigtigt for os at skabe trivsel og udvikling for børnene, og vi prioriterer idræt og børns bevægelse højt, da idrætten giver glæde men også rum og plads til alle på hvert deres niveau. Idræt er også leg og leg er en grundsten i barnets udvikling.

  Hos os vil I opleve nærværende engagerede medarbejdere med øje for både det enkelte barn og børnene i fællesskaber. Vi trives i fællesskaber og i et miljø med plads til forskellighed. Det ønsker vi at man kan mærke når man træder ind i institutionen.

  Sådan ser her ud

  Motalagade ligger på Christiansbjerg i Aarhus N ikke langt fra skov og strand. Vi benytter ofte Vestereng, Risskov og stranden som udflugtsmål.

  Vi er en fuldintegreret institution med 52 børn og 11 medarbejdere. Institutionen har tre stuer og derudover et dejligt stort multirum og en masse aktivitetsredskaber som vi bl.a. benytter til vores holdaktiviteter. På vores skønne og meget grønne legeplads, deler små og store legepladsen som er delt op i mange mindre ”rum” ved hjælp af niveauforskelle og beplantning. Herude har legen og fordybelsen gode kår.

  Vores tre stuer rummer hver 4 vuggestuebørn og 13 børnehavebørn. Vi ser en stor værdi i at børnene er sammen med både yngre og ældre børn samt med deres jævnaldrende.

  Læs mere om Idrætsinstitutionen Motalagade

  En helt almindelig dag i institutionen ser således ud:

  Kl. 6.30: Institutionen åbnes af to medarbejdere og der serveres morgenmad frem til kl. 7.30. Børnene er samlet på én stue frem til kl. 8. Vi vægter at morgenen foregår på en stille og rolig måde.

  Kl. 8.00: Der møder flere medarbejdere ind, og børnene fordeler sig nu på deres respektive stuer. Børnene leger og vi giver os tid til en skabe en god morgen hvor vi får taget godt imod børnene og hjælper med at sige farvel til mor/far.

  Kl. 9.00: Alle børn samles hver dag til morgengymnastik i multirummet. Mellem kl. 9 og 10 serveres der frugt for vuggestuebørnene og enkelte børn puttes.

  Kl. 9.30: Dagens aktiviteter går i gang. Der er aktivitets– og holdplan fra mandag til torsdag. Af nuværende hold kan nævnes; tumlehold, sansehold, automatiseringshold og koordinationshold. Herudover har vi løbehold, svømmehold og storbørnshold.

  Kl. 11.00: Der spises frokost. Børnene hjælper med borddækningen og hjælper med at bede om ro og sige værsgo.

  Kl. 12.00: De mindste børn puttes og resten går på legepladsen. Her må børnene lege hvad de ønsker. Voksne sætter også ofte gang i forskellige lege. Hver dag hjælper vi hinanden med at rydde op på legepladsen inden vi går ind.

  Kl. 14.00: Børnene kommer ind fra legepladsen og fra lur. Børnene hjælper med at dække bord hvorefter vi spiser madpakker. Efter spisning har børnene mulighed for at lege, få læst historier eller synge. Nogle dage smutter vi ud igen eller op i multirummet til en idrætslig aktivitet.

  Kl. 16.00: Børnene samles på én stue.

  Kl. 17.00: Institutionen lukker. Undtaget er mandag og fredag hvor vi lukker kl. 16.30.

  Plads til bevægelsesglæde

  I vores hverdag bruger vi kroppen rigtig meget, og vi har mange faste aktiviteter hvor der indgår fysisk aktivitet.

  Det er sundt at røre sig og der er mange fordele ved at have en god kondition. Ved at bruge kroppen styrkes konditionen samt motorikken. Dette giver også et psykisk overskud i andre sammenhænge, hvor børnene skal lære nye ting samt lære at indgå i sociale sammenhænge og relationer. Der er mange gevinster ved stor fysisk aktivitet og dem drager vi fordel af i vores institution.

  Vi har et stort multirum hvor vi laver morgengymnastik, spiller fodbold, basketball, hockey, slår kolbøtter, leger tik og alt muligt andet. Vi har også et orangeri som vi bruger til afslapning og stille-aktiviteter. Her afrunder løbeholdet f.eks. deres løbetur og slapper af. Orangeriet bruges også til sproghold (§11a), højtlæsning eller til de børn, der har brug for ro og en pause fra stuens aktiviteter.

  Vores traditioner

  Vi lægger vægt på traditioner. Det gælder både fastelavn, påske og jul. Derudover har vi som institution nogle faste traditioner som vi holder særligt meget af:

  Vestereng - tre dage i træk i maj måned, hvor hele institutionen rykker til Vestereng og bliver en Skovbørnehave.

  Cykeltur – vi cykler rundt om Brabrand Sø med de kommende skolebørn.

  OL – Vi hejser det olympiske flag og derefter går det løs med 50 meter løb, længdespring og højdespring, gummistøvlekast og mooncarløb.

  Markedsfest – fest for alle børn, søskende og deres forældre. Børnene laver en lille opvisning og herefter opstilles boder og vi spiser sammen.

  Overnatning – kommende skolebørn sover i institutionen fra fredag til lørdag sammen med de voksne og laver en masse hyggelige aktiviteter sammen.

  I Motalagade har vi kostordning. Der serveres morgenmad, frugt til vuggestuebørnene og frokostmåltid hver dag. Børnene skal medbringe madpakke til eftermiddagsmåltidet.  Det er vores køkkendame der står for frokostmåltiderne og der lægges hver søndag madplan op på Aula for den kommende uge. Maden er både varm og kold og fredag er altid ”smør selv dag” med rugbrød.

  Vi vægter at der er god tid til måltiderne. Vi arbejder med at skabe gode rutiner for børnene omkring både måltid og borddækning. Vi taler med børnene om maden, vi taler om stort og småt og nogle gange øver vi også, at sidde i stilhed og nyde maden. Atmosfæren omkring måltidet er vigtig. Derover er det vigtigt at børnene får sund mad, da det giver det bedste brændstof til krop og hjerne til alt det der skal bruges energi på i løbet af en dag.

  Herunder kan I se vores kontrolrapporter:

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Den tætte kontakt med barnet og jer som forældre har afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling. Vi prioriterer derfor meget højt at have gode og samskabende dialoger. Det kommer til udtryk ved den daglige dialog som både kan være kortere eller længere samtaler, når barnet afleveres og hentes.

  Vi ønsker en praksis hvor vi lytter til hinanden og vi ønsker, at I skal give udtryk for jeres undren og oplevelser i institutionen. Det er vigtigt for os at I føler jer trygge ved at aflevere børnene, oplever en rar atmosfære samt har en god fornemmelse af jeres barns dagligdag.

  Kommunikationen mellem medarbejdere og forældre skal være bygget på tillid og med afsæt i åbenhed og ærlighed. Sådan forstår vi bedst barnets livsbetingelser og kan bedst samarbejde. Et tillidsfuldt samarbejde giver en meningsfuld og tryg hverdag for børnene. Vi er opmærksomme på det forhold, at forældre og fagfolk nogle gange har forskellige perspektiver. Vi ser det som en styrke at kunne lytte til og anerkende forskellige perspektiver på barnets udvikling. Vi er bevidste om, at videreformidle vores viden og faglighed med respekt for forskellighed.

  For at sikre et nystartet barns trivsel samt gøre forældrene trygge, prioriterer vi særligt dialogen ifbm. opstarten. Vi afholder derfor både et intromøde inden barnet begynder i institutionen, og derefter et opfølgende møde typisk efter to-tre måneder. Møderne har det formål at gøre alle parter trygge og gøre os i stand til at give børnene den bedst mulige opstart. Det er også på disse møder eventuelle problemstillinger afklares og derved kan hjælpe pædagogerne på vej til den bedste tilgang til barnet. Der afholdes desuden statusudviklingssamtaler inden barnet bliver tre år og inden barnet bliver seks år.

  Skulle der opstå behov for ekstra møder, så kan både forældre og pædagoger altid bede om dette.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag hos os - men også i dagtilbuddet som helhed, da forældrerådet er repræsenteret i dagtilbuddets bestyrelse.

  Du kan læse mere om arbejdet med forældreråd og bestyrelse i dagtilbuddet i linket herunder.

  Samarbejde med forældre

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns udvikling og trivsel    

  Du kan se vores pædagogiske læreplan samt evalueringen af denne herunder.